Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣΤσατράλης Φώτιος6979726382ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΖακόπουλος Κωνσταντίνος6974820222ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΡαξιώνη Ιωάννα6982873974ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣΚαρυώτης Χαράλαμπος6945188053ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣΚατσίκας Αργύριος6972285825ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ