ΕΦΚΑ

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ
Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείς να ενημερωθείς σχετικά με την τοπική διεύθυνση – υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκεις.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείς να κλήσεις ραντεβού με το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείς να χορηγήσεις την ασφαλιστική ικανότητα στο έμμεσο ασφαλισμένο μέλος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείς να αιτηθείς επίδομα μητρότητας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείς να αιτηθείς τη χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης εφόσον ταξιδέψεις σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΚΑ έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης. Ο ασφαλισμένος πρέπει το αργότερο ένα μήνα πριν ταξιδέψει να μεριμνήσει για την έκδοση της κάρτας η οποία αποστέλλεται με ταχυδρομείο στη διεύθυνση κατοικίας.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείς να αιτηθείς έξοδα κηδείας άμεσου/έμμεσα ασφαλισμένου μέλους.