Εφορευτική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣΧριστογιάννης Δημήτριος6982474419ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚορδώνης Βασίλειος6974128292ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣΑγάλου Ιωάννης6977468820ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣΑδάμου Κωνσταντίνα6972317030ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣΚυριακάκου Ανδριανή6972600286ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ