Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣΚαλαποτλής Στυλιανός6973989141ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜασσάρος Κωνσταντίνος6974122717ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣΓκρέζιος Ιωάννης6972167821ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣΔιαβαστής Ιωάννης6972167821ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΟΣΜαντζούνης Ευάγγελος6997151201ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ