Λοιποί Εκπρόσωποι Συλλόγου

Παπανδρέου Αθανάσιος Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Καστοριάς