Μήνας: Νοέμβριος 2021

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Σήμερα Τρίτη 23/11/2021 υπογράφηκε η πρώτη επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Cosmote e-Value, καθώς και ο κανονισμός εργασίας προσωπικού. Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συνοπτικά περιλαμβάνει: ΕΣΣΕ που λήγει στις 31/12/2023. Νέο μισθολόγιο με εισαγωγικό μισθό και τέσσερις μισθολογικές βαθμίδες τριετούς διάρκειας ανάλογες με αυτές της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΓΣΕΕ. Ένταξη στο νέο…
Read more

Ανακοίνωση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην Cosmote e-Value. Σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο κατατέθηκε η πρόταση της Διοίκησης η οποία είναι η εξής: Ένας εισαγωγικός μισθός 663€ χωρίς μισθολογικές ωριμάνσεις (κλιμάκια). Εφαρμογή μειώσεων μισθών που προβλέπει η…
Read more

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στην Cosmote e-Value για τη συγκρότηση σε σώμα. Μετά από διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημητρόπουλος Χρήστος 6974871230 Αθήνα ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαρκιανίδου Ελένη 6977277067 Αθήνα ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τότσικας Κωνσταντίνος 6985072665 Αθήνα ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ…
Read more