Για τον Κωνσταντίνο

Για τον Κωνσταντίνο, Ο Κωνσταντίνος είναι ένας από εμάς. Η καθυστερημένη διάγνωση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει (κοιλιοκάκη) και η μη ορθή αντιμετώπισή του, μπορούν να αποβούν μοιραία. Κάθε ημέρα που περνά είναι κρίσιμη για τη ζωή του. Το κόστος της αξιοπρεπούς διαβίωσης του Κωνσταντίνου για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν είναι πολύ μεγάλο…
Read more