Ενημερωτικό σημείωμα για τις κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ

Ενημερωτικό σημείωμα για τις κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ

Από την ιστοσελίδα www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2022 μπορείτε να ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ.

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά με τη χρήση των στοιχείων TAXISNET και αφορούν παιδιά ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ (Κλάδος ΤΑΥΤΕΚΩ) με έτος γέννησης από το 2006 έως και το 2016.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν μοριοδότησης με βάση το οικογενειακό εισόδημα και το πλήθος των ανηλίκων τέκνων των δικαιούχων.

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα εκτός από τη δυνατότητα εισόδου στο σύστημα μπορείτε να ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, για τους κλάδους του ΕΦΚΑ που εντάσσονται στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, για τη λίστα των κατασκηνώσεων και για τις συχνές ερωτήσεις.

Η υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη μέχρι 9/6/2022 23:59.