ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟ WWW.UNION-EVALUE.GR

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟ WWW.UNION-EVALUE.GR

Από την ιστοσελίδα μας www.union-evalue.gr πλέον μπορείτε να ενημερωθείτε από την ενότητα ΧΡΗΣΙΜΑ για:

ΔΑΝΕΙΑ
Διαδικασία και όροι χορήγησης δανείων.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης και αποζημίωσης άδειας ασθένειας από τον ΕΦΚΑ.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Αποτύπωση ημερών κανονικής άδειας ανάλογα τα έτη προϋπηρεσίας – εργασίας.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Περιγραφή όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας και ρύθμισης ωραρίου εργασίας σε γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, σε εργαζόμενους με ποσοστό αναπηρίας και σε γονείς με ανάπηρα παιδιά ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας και ανήλικο τέκνο.

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όροι και προϋποθέσεις ευέλικτης ρύθμισης εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση) σε εργαζόμενος γονείς για λόγους φροντίδας των τέκνων.

ΕΦΚΑ
Πληροφορίες σχετικά με το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που υπάγεται ο εκάστοτε ασφαλισμένος ανάλογα τον τόπο κατοικίας, για το ηλεκτρονικό ραντεβού, την ασφαλιστική ικανότητα έμμεσου μέλους, το επίδομα μητρότητας, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και τα έξοδα κηδείας.

Γραμματεία Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων