ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Ένα από τα χαρακτηριστικά των τελευταίων μηνών είναι το κύμα ακρίβειας το οποίο αρχικά ξεκίνησε από το κόστος ενέργειας και όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, είδη διατροφής). Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε οφείλει να μην μείνει παρατηρητής και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των συναδέλφων.

Ως Σύλλογος θεωρούμε δεδομένη την πρόθεση του Ομίλου ΟΤΕ να στηρίξει έμπρακτα τους εργαζομένους του και καλούμε την εταιρεία να:

  • Παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους συναδέλφους αυξάνοντας το ποσοστό τηλε-εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό βάσει του αντικειμένου εργασίας.
  • Αυξήσει την αποζημίωση του ημερήσιου κόστους για τηλε-εργασία ως προς το κομμάτι που αφορά την ενέργεια, καθώς αυτό είχε προσδιοριστεί πριν την εκτόξευση των τιμών.
  • Αναλάβει ένα μικρό μέρος της αύξησης του κόστους ζωής με την παροχή κουπονιών σε όλους τους εργαζόμενους. 

Η έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας και του αποτελέσματος της δουλειάς των συναδέλφων, όπως έγινε με την παροχή αυξημένου ετήσιου bonus για το 2021, την οποία δυστυχώς δεν έλαβαν όλοι, θα δώσει σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων στην Cosmote e-Value ουσιαστική ανάσα στη δύσκολη καθημερινότητα εν όψει αυξημένων εξόδων για τη θέρμανση και όχι μόνο.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να εφαρμόζεται και στους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ με ουσιαστική και διαρκή στήριξη για όσο χρειαστεί.