ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Οι προσπάθειες του Συλλόγου μας για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα της εργασιακής μας καθημερινότητας συνεχίζονται. Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής συνεργασίας για τα τηλεφωνικά κέντρα όπως αυτή προκύπτει από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, μεταξύ εκπροσώπων του συλλόγου μας και της διοίκησης της Cosmote e-Value.

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Υπολογισμός στόχου και ποσοστό επίτευξης (Cs Sales & Customer Development)
Ενημερωθήκαμε για υπολογισμό στόχου και αξιολόγηση εκπροσώπων με βάση τα KPIS (sales/fte), ικανοποιώντας το αίτημά μας για υπολογισμό στόχου βάσει των πραγματικών ημερών εργασίας, αφαιρώντας τυχόν απουσίες που προκύπτουν για έκτακτο λόγο.  
NGICCA (Customer Service & Sales)
Στο αίτημά μας να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που αφορούν στην επικοινωνία του εκπροσώπου και όχι αυτά που αφορούν στη γενική εικόνα που μπορεί να αποτυπώνεται για το δίκτυο και τα προϊόντα, ενημερωθήκαμε για την πρόθεση της εταιρείας ώστε η αξιολόγηση της NGICCA να μην προσμετρήσει στην αξιολόγηση των συναδέλφων.  
Ενημέρωση μηνιαίων αποτελεσμάτων
Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων πλέον πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους άμεσης γνώσης του αποτελέσματος της εργασίας τους.

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

ΤΡΙΤΑ ΕΡΓΑ (Ελλιπή εκπαίδευση σε Team Leader – Προϊσταμένους για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού)
Επισημάναμε την άμεση ανάγκη υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται σε θέση ευθύνης. Ενημερωθήκαμε για προγράμματα εκπαίδευσης σε επίπεδο Team Leader από εξωτερικό συνεργάτημε στόχο την άμεση εκπαίδευση των νέων συναδέλφων που αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες θέσεις.  
Αποσαφήνιση συνθηκών εργασίας κατά τη διαδικασία πρόσληψης (έντονος ρυθμός κλήσεων, υπερωρίες, βάρδιες, κλπ) και για το ακριβές ποσό της αμοιβής
Επισημάναμε την ανάγκη για αποσαφήνιση συνθηκών εργασίας κατά τη διαδικασία της συνέντευξης – ένταξης καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα σχετικά με την ενημέρωση που έχουν νέοι συνάδελφοι. H εταιρεία δεσμεύτηκε να γίνει πιο σαφής σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές – παροχές των νέων συναδέλφων.  
Αποτύπωση κοινού ωραρίου εργασίας στο τμήμα Business Customer Service Βόρειας Ελλάδας
Ενημερώσαμε για το πρόβλημα που εντοπίστηκε στα προγράμματα εργασίας μεταξύ των ομάδων του συγκεκριμένου έργου. Από την πλευρά της η εταιρεία δεσμεύτηκε να ελέγξει και να αποκαταστήσει τυχόν διαφοροποιήσεις.  
ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Αντικατάσταση καρεκλών και λοιπού φθαρμένου εξοπλισμού στην Ξάνθη)
Επισημάναμε την ανάγκη για την αντικατάσταση εξοπλισμού γραφείου στις εγκαταστάσεις στην Ξάνθη καθώς ακόμη χρησιμοποιούνται καρέκλες γραφείου εικοσαετίας. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να εξετάσει άμεσα το συγκεκριμένο θέμα και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό σε αντικατάσταση μέρους του εξοπλισμού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η προσπάθειά μας για την εξεύρεση λύσεων στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας στην εργασία των συναδέλφων θα συνεχιστεί. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, είτε είναι μέλη του Συλλόγου μας είτε όχι, να έρθουν σε επαφή μαζί μας.

Μόνο μέσα από συλλογική δράση μπορούμε να πετύχουμε.