ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μετά από πληθώρα τηλεφωνημάτων συναδέλφων με σύμβαση εργασίας σε τρίτες εταιρείες, με αφορμή την τροποποίηση της σύμβασης και τη μεταφορά στην εταιρεία Mellon, ο Σύλλογός μας προέβη σε ενέργειες για την αποκατάσταση των γκρίζων σημείων που αποτυπώθηκαν στις νέες συμβάσεις εργασίας.

Η νέα σύμβαση εργασίας για όσους συναδέλφους τρίτων εταιρειών μετακινούνται στην εταιρεία Mellon τροποποιείται σε τρία σημεία που αφορούν την αμοιβή των υπερωριών και της εργασίας κατά τις Κυριακές – Αργίες σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, την παροχή εργασίας εντός Νομού κατοικίας και όχι Πανελλαδικά καθώς και τη δυνατότητα εργασίας σε οποιαδήποτε εταιρεία από την ημερομηνία τυχόν λήξης της σύμβασης.

Η νέα σύμβαση έχει ήδη σταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους των τρίτων εταιρειών είτε έχουν έως τώρα υπογράψει, είτε όχι.

Μέλημα του Συλλόγου μας, ως ο μόνος αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος Εργαζομένων στην Cosmote e-Value είναι η διασφάλιση όρων και συνθηκών εργασίας σύμφωνα με την ισχύσουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τα όσα οι νόμοι ορίζουν καθώς και η διεύρυνση μισθολογικών και θεσμικών κεκτημένων.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους των τρίτων εταιρειών δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε την ένταξή τους στην Cosmote e-Value.

Σας καλούμε να είστε δίπλα στο Σωματείο μας, να μεταφέρετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στους εκπροσώπους μας και κυρίως να κλείσετε τα αυτιά σας και να μην πείθεστε από τη μαύρη προπαγάνδα της δήθεν ανεξάρτητης φωνής της ανατροπής και της διαμαρτυρίας του πεζοδρομίου, με συγκεκριμένο κομματικό πρόσιμο παρελθόντων εποχών.

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΜΑΖΙ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΜΕ