ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στο ΤΕΚΑ, ως νέος πυλώνας επικουρικής ασφάλισης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ από 1/1/2022 γεννηθέντες μετά την 1/1/2004 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ασχέτου ημερομηνίας γέννησης. Από 01/01/2023 οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ γεννημένοι από 1/1/1987 μπορούν προαιρετικά να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ (Ταμείο Επαγγελματικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης). Εάν επιλέξετε να μεταβείτε στον κλάδο…
Read more