ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στο ΤΕΚΑ, ως νέος πυλώνας επικουρικής ασφάλισης, ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ από 1/1/2022 γεννηθέντες μετά την 1/1/2004 καθώς και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ασχέτου ημερομηνίας γέννησης.

Από 01/01/2023 οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ γεννημένοι από 1/1/1987 μπορούν προαιρετικά να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ (Ταμείο Επαγγελματικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης).

Εάν επιλέξετε να μεταβείτε στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ, η επιλογή σας είναι δεσμευτική και θα παραμείνετε στο ΤΕΚΑ για τη συνέχεια του εργασιακού σας βίου. Το δικαίωμα προεραιτικής υπαγωγής στο ΤΕΚΑ μπορεί να ασκηθεί έως 31/12/2023.

Το ύψος των εισφορών παραμένει ίδιο και διαμορφώνεται στο 3% για τον εργαζόμενο και επιπλέον 3% για τον εργοδότη. Διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών ισχύουν για τους έμμισθους δικηγόρους και μηχανικούς καθώς και για μισθωτούς σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Η προαιρετική ένταξη στο ΤΕΚΑ γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα be.teka.gov.gr με χρήση των κωδικών TAXISnet. Η αλλαγή φορέα και η υπαγωγή στο ΤΕΚΑ υλοποιείται από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα υποβολής της αίτησης.

Όσοι ενταχθούν στο ΤΕΚΑ μπορούν από την ιστοσελίδα myteka.gov.gr να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το ύψος των εισφορών που έχουν κατατεθεί στον ατομικό τους συνταξιοδοτικό λογαριασμό. Τα χρήματα που συσσωρεύονται, με στόχο την ανάπτυξη του κεφαλαίου, επενδύονται από το ΤΕΚΑ σε καταθέσεις, ομόλογα και μετοχικά επενδυτικά προϊόντα. Πληροφορίες για τις παροχές του ταμείου μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα teka.gov.gr/parohes.  

Ο ασφαλισμένος μπορεί προεραιτικά από το 2025 και για κάθε τρία χρόνια να επιλέξει το επενδυτικό προφίλ της αρεσκείας του (συντηριτικό – ισορροπημένο – δυναμικό). Σε διαφορετική περίπτωση το ΤΕΚΑ επιλέγει για κάθε εργαζόμενο ένα προκαθορισμένο επενδυτικό προφίλ το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα την ηλικία του κάθε ασφαλισμένου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα teka.gov.gr/ependyseis. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ασχέτου ημερομηνίας γέννησης, να επικοινωνήσουν μαζί μας για την παροχή κάθε δυνατής διευκρίνισης σχετικά με την ασφάλισή τους.