ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν για τη μετακίνηση των συναδέλφων που εργάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις στην Καλλιθέα και κατόπιν επαφών που έγιναν με εκπροσώπους της Διοίκησης, η νεότερη ενημέρωση αφορά τους συναδέλφους των οποίων η μετακίνηση αναβλήθηκε σε κτίριο επί της οδού Πειραιώς στον Ταύρο.

Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι εν τέλει θα μετακινηθούν εντός του πρώτου τριμήνου σε νέο κτίριο επί της οδού Πειραιώς (Πειραιώς 39 – 43) στο Μοσχάτο καλύπτοντας χώρο τεσσάρων ορόφων σε ένα από τα τρία κτίρια του συγκροτήματος. Το εν λόγω κτίριο πληροί ακόμα πιο σύγχρονες προδιαγραφές και η απόσταση από την κοντινότερη στάση μετρό είναι 6-10min.

Για τους υπόλοιπους συναδέλφους αναζητείται η βέλτιστη δυνατή λύση.

Μετά τη μετακίνηση των συναδέλφων θα επανεξεταστούν τυχόν δρομολόγια υπηρεσιακών λεωφορείων σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που πιθανά να προκύψουν.

Μέλημα του Συλλόγου μας είναι να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα καθώς και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των συναδέλφων που θα μετακινηθούν, με σύγχρονες υποδομές και συνθήκες εργασίας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποιο ζήτημα αφορά την εργασία σας.