ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΕΡΒΙΑ & ΚΥΠΡΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΕΡΒΙΑ & ΚΥΠΡΟ

Η ΟΜΕ–ΟΤΕ σε συνεργασία με τον ΟΠΑΚΕ–ΟΤΕ διοργανώνει πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού στη Σερβία και στην Κύπρο. Πιο αναλυτικά στην Κύπρο για 48 άτομα 30/6/2023 – 7/7/2023 και στη Σερβία για 44 άτομα 21/7/2023 – 28/7/2023.

Για τη δήλωση συμμετοχής στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11/5/2023 θα πρέπει να συμπληρώσετε αίτηση και να τη στείλετε με email στο info@ome-ote.gr το αργότερο έως και 28/4/2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην κλήρωση είναι να είστε μέλη του Συλλόγου μας.

Οι συνάδελφοι που θα κληρωθούν και θα λάβουν μέρος θα επιβαρυνθούν μόνο με το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και μια συμβολική συμμετοχή ανά άτομο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα
ttps://ome-ote.gr/index.php/perissotera/anakoinoseis/27-03-2023