ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

Από την ιστοσελίδα μας www.unionevalue.gr στο μενού <<ΧΡΗΣΙΜΑ/Άδεια ασθένειας>> μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο με τον οποίον πληρώνεται η άδεια ασθένειας. Συνοπτικά παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα.

 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ* ΕΤΟΣ
 1 έως 3 ΗΜΕΡΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
4 έως 30 ΗΜΕΡΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
  30+ ΗΜΕΡΕΣ
    ΕΦΚΑ
Κλάδος ΙΚΑ
  Ο εργοδότης πληρώνει το 50% του ημερομισθίου. Το υπόλοιπο 50% δεν πληρώνεται από τον ΕΦΚΑ.Ο ΕΦΚΑ πληρώνει το 50% έως 70% του μέσου ημερομισθίου. Το υπόλοιπο 30% έως 50% πληρώνεται από τον εργοδότη.Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο ΕΦΚΑ πληρώνει το 50% έως 70% του μέσου ημερομισθίου. Το υπόλοιπο 30% έως 50% πληρώνεται από τον εργοδότη.
ΕΦΚΑ
Κλάδος ΤΑΥΤΕΚΩ
    Ο εργοδότης πληρώνει το 100% του ημερομισθίου.

*Για τον υπολογισμό του εργασιακού έτους λογίζεται η ημερομηνία πρόσληψης σε Cosmote e-Value, OTE, Cosmote και OTEplus. Οι άδειες ασθένειας είναι ημερολογιακές.

Οι συνάδελφοι που έχουν λάβει από τον ΕΦΚΑ επίδομα ασθένειας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΙΚΑ και για κάθε διαφορετική ασθένεια έχουν ξεπεράσει τις 4 ημερολογιακές ημέρες και όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ Κλάδος ΤΑΥΤΕΚΩ και αθροιστικά έχουν ξεπεράσει τις 30 ημερολογιακές ημέρες), δικαιούνται και αναλογία δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων. Πιο αναλυτικά για ασθένεια από την 25η Δεκεμβρίου μέχρι την ημερομηνία του Πάσχα δικαιούνται αναλογία δώρου Πάσχα (έως 13 ημερήσια επιδόματα) και από την ημερομηνία του Πάσχα μέχρι την 25η Δεκεμβρίου δικαιούνται αναλογία δώρου Χριστουγέννων (έως 25 ημερήσια επιδόματα). Η αίτηση για την καταβολή της αναλογίας δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων γίνεται από το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκει ο εκάστοτε ασφαλισμένος βάσει του τόπου κατοικίας του και η χρονική προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι έως 6 μήνες από την ημέρα καταβολής του δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων από τον εργοδότη.