ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27/4/2023 συνάντηση του Συλλόγου μας με εκπροσώπους της διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ στην οποία ενημερωθήκαμε για τη συγκέντρωση του έργου υποστηρικτικών υπηρεσιών (back office) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με χρονικό ορίζοντα 30/6/23. Ως αποτέλεσμα καλούνται οι συνάδελφοι που εργάζονται στην Αλεξανδρούπολη να μετακινηθούν υποχρεωτικά στην Ξάνθη σε έργο front office ή στη Θεσσαλονίκη σε έργο back office. Οι συνάδελφοι στο Αγρίνιο καλούνται να μετακινηθούν στην Πάτρα σε έργο front office ή στην Αθήνα σε έργο back office. Παράλληλα οι συνάδελφοι που εργάζονται σε έργο back office στην Ξάνθη καλούνται είτε να αλλάξουν έργο σε front office είτε να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη. Ομοίως και για τους συναδέλφους στην Πάτρα.

Τα επιχειρήματα που πρόβαλε η εταιρεία περί αναγκαιότητας φυσικής παρουσίας προϊσταμένου και του ξεπερασμένου έργου που υποτίθεται ότι διεκπεραιώνουν δεν μας έπεισαν καθώς ήδη χιλιάδες συνάδελφοι εργάζονται με επιτυχία σε καθεστώς τηλε-εργασίας από την αρχή της πανδημίας.

Τη στιγμή που η εταιρεία έχει δημιουργήσει δομές σε πολλές πόλεις ανά την επικράτεια με αποκλειστική τηλε-εργασία έρχεται να καταργήσει άλλες δομές χωρίς να κουβεντιάζει για τηλε-εργασία και χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση με πρόσχημα απόφαση δήθεν αναγκαία για την επιχειρησιακή βιωσιμότητα.

Δυστυχώς έχει εκλείψει ο σεβασμός στους εργαζόμενους που έχουν προσφέρει τόσα πολλά για δεκαετίες ολόκληρες. Για αυτούς μπορεί να είμαστε απλά αριθμοί και στοχοθεσία. Εμείς όμως στέλνουμε το μήνυμα ότι είμαστε εργαζόμενοι με ανάγκες και υποχρεώσεις και αυτή η συμπεριφορά δεν μας αξίζει.

Επί της ουσίας πρόκειται για μία άδικη απόφαση η οποία αποσκοπεί στην αναγκαστική χρήση των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου από τους συναδέλφους της περιφέρειας και όχι μόνο.

Από πλευράς μας, αποτυπώσαμε πως η απόφαση αυτή είναι άδικη και πρέπει να ανακληθεί δεδομένου ότι καταστρέφει οικογενειακούς προγραμματισμούς ετών, διαταράσσει το εργασιακό κλίμα και
οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση της περιφέρειας.

Η εταιρεία οφείλει σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον να λάβει υπόψη της τη στήριξη που της παρείχαν διαχρονικά οι εργαζόμενοι και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε να αποφευχθεί το «ξεσπίτωμα» των εργαζομένων.

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας αποφασίστηκε σειρά πρωτοβουλιών από κοινού με την ΟΜΕ–ΟΤΕ και τους συνδικαλιστικούς και πολιτικούς φορές στο Αγρίνιο και την Αλεξανδρούπολη για την ανάδειξη του προβλήματος και κυρίως για την εξεύρεση λύσης.

Οι αλλαγές απαιτούν διάλογο και συναίνεση και όχι τετελεσμένες αποφάσεις χωρίς τεκμηρίωση.