ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ

Ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις για την επαναφορά των τριετιών από 1/1/2024. Οι τριετίες και οι κατώτατοι μισθοί σήμερα έχουν ως εξής:

ΤΡΙΕΤΙΕΣΕΤΗΜΙΚΤΑ ΠΟΣΑ
10-3780€
23-6858€
36-9936€
49+1014€
ΤΙ ΙΣΧΥΕ
Η προσαύξηση μισθού λόγω τριετιών (μισθολογική ωρίμανση) έχει ανασταλεί από το Φεβρουάριο του 2012 και έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10% μεσοσταθμικά στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αυτό θα είχε εφαρμογή όχι νωρίτερα από το 2025.
 
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΠΟ 1/1/2024
Οι μισθολογικές ωριμάνσεις (τριετίες) επαναφέρονται με νέα νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας που ο εργαζόμενος είχε κατοχυρώσει έως το 02/2012. Ενεργοποιούνται εκ νέου χωρίς να προσμετράται το χρονικό διάστημα 02/2012 έως και 12/2023.
 
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ
Οι συνάδελφοι που αμείβονται σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει και πριν το 02/2012 είχαν λιγότερα από 09 χρόνια απασχόλησης – υπηρεσίας. Η αύξηση δίνεται αφού ο εργαζόμενος συμπληρώσει τριετία.
 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 02/2012
Οι συνάδελφοι που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας μετά το 02/2012 και αμείβονται σύμφωνα με τα όσο ο νόμος ορίζει αναμένεται να δουν αύξηση λόγω τριετίας από τον 01/2027.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Όσοι συνάδελφοι αμείβονται με προσωπική διαφορά και συμπληρώσουν τριετία δεν θα δουν αύξηση καθώς θα μειωθεί η προσωπική διαφορά, εκτός και εάν η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη της αύξησης που θα λάβουν λόγω τριετίας.
 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 02/2003
Οι εργαζόμενοι που ήδη έχουν συμπληρώσει 4 τριετίες το 02/2012 ακόμα και εάν αμείβονται σύμφωνα με τα όσο ο νόμος ορίζει δεν θα δουν αύξηση.   Τα ανωτέρω είναι πιθανό να τροποποιηθούν ανάλογα το περιεχόμενο τυχόν τροπολογιών που θα κατατεθούν έως 31/12/2023.