ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Με αφορμή την εταιρική απόφαση για την παροχή θέσεων στάθμευσης σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα στις κτιριακές υποδομές στο Μοσχάτο ικανοποιώντας ένα διαρκές αίτημα του Συλλόγου μας, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας καθώς πρόκειται για μία απόφαση η οποία ανακουφίζει σε μεγάλο βαθμό μεγάλη μερίδα συναδέλφων.

Οι προσπάθειες του Συλλόγου μας συνεχίζονται για την παροχή θέσεων στάθμευσης για τους συναδέλφους που εργάζονται σε απογευματινές βάρδιες και χρησιμοποιούν δικό τους μεταφορικό μέσο καθώς και για τη λειτουργία της πίσω πύλης εξόδου με παρουσία φύλακα λίγο πριν και μετά τη λήξη των απογευματινών βαρδιών εν όψει της αλλαγής της ώρας σε εαρινή, ενέργεια η οποία θα αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες ασφάλειας κατά τη διαδικασία αποχώρησης τις βραδινές ώρες.