ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΕΣ & ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΙΕΣ & ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Με αφορμή πλήθους ερωτήσεων για τον τρόπο χορήγησης των τριετιών η ισχύς των οποίων επανήλθε από 1/1/2024 επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα. Με την πρόσφατη υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας οι μισθοί στην Cosmote e-Value διαμορφώνονται ως εξής για το 2024, αυξημένοι 5% σε σχέση με τα όσα ο νόμος ορίζει.

ΤΡΙΕΤΙΕΣΠΟΣΑ
0-3820€
3-6902€
6-9984€
9+1014€

Οι τριετίες είχαν παγώσει από τον 02/2012 και ενεργοποιήθηκαν εκ νέου από τον 01/2024. Το χρονικό διάστημα 03/2012 έως και 12/2023 δεν προσμετράται στον υπολογισμό των τριετιών.

Αύξηση λόγω τριετιών έχουν λάβει ή θα λάβουν μόνο όσοι συνάδελφοι αμείβονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και πριν το 02/2012 είχαν λιγότερα από 9 χρόνια εργασίας. Η αύξηση δίνεται αφού ο εργαζόμενος συμπληρώσει τριετία. Οι συνάδελφοι που εργάστηκαν για πρώτη φορά μετά το 02/2012 εντάσσονται στην πρώτη τριετία.

Όσοι συνάδελφοι αμείβονται με προσωπική διαφορά και συμπληρώσουν τριετία δεν θα δουν αύξηση καθώς θα μειωθεί η προσωπική διαφορά, εκτός και εάν η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη της αύξησης που θα λάβουν λόγω τριετίας.

Σε περίπτωση μη ορθής αποτύπωσης των τριετιών θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική καταμέτρηση ενσήμων από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr επιλέγοντας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης» και εν συνεχεία επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία της εταιρείας. Κάθε έτος εργασίας αντιστοιχεί σε 300 ημέρες ασφάλισης. Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σύλλογό μας.

Παράλληλα σύμφωνα με τα όσα εισπράττουμε και ενημερωνόμαστε, ήδη διεξάγεται μία σιωπηλή εθελούσια μέσω τηλεφωνικών επαφών σε πλήθος συναδέλφων που προέρχονται από ΟΤΕ & Cosmote. Καλούμε την εταιρεία να ανακοινώσει επίσημα τους όρους και τις προϋποθέσεις της εθελούσιας, όπως κάνει εδώ και χρόνια και να σταματήσει την σκόπιμη πίεση προς τους εργαζόμενους θέλοντας τεχνηέντως να οδηγήσει σε αναγκαστική εθελούσια έξοδο. Επιπλέον καλούμε την εταιρεία να δώσει το δικαίωμα συμμετοχής στην εθελούσια σε όλους ασχέτως εταιρείας προέλευσης ή τρόπου με τον οποίον έγιναν Cosmote e-Value.Το δικαίωμα συμμετοχής στην εθελούσια είναι προαιρετικό και όχι αναγκαστικού δικαίου.