ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το σύστημα αξιολόγησης της εργασίας των εργαζομένων μιας εταιρείας οφείλει να λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις σύγχρονες υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά και τις ανθρώπινες. Θα πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία (υλικά και άυλα) για την διεκπεραίωση των εργασιών εντός χρονοδιαγραμμάτων, πληρώντας τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Για άλλη μια χρονιά οι εργαζόμενοι του ομίλου ΟΤΕ καλούνται να πάρουν μέρος σε ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο επί της ουσίας έχει απαξιωθεί από το σύνολο των συναδέλφων. Ένα σύστημα αξιολόγησης που αρκετές φορές απέχει από την αρχή της αντικειμενικότητας και δεν έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργαζόμενου, ώστε αυτές να αξιοποιηθούν προς όφελος της εταιρείας.

Αντιθέτως το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης βασίζεται κυρίως σε μαθηματικές καμπύλες, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά σε κάποιους συναδέλφους να μειωθεί η βαθμολογία προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η εξαρχής λανθασμένη παραδοχή.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να βασίζεται σε κοινά αποδεκτό και σύγχρονο αξιολόγιο, αποτέλεσμα διαλόγου και κατ΄ επέκταση συμφωνίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Επιμένουμε στη δημιουργία επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Συλλόγου μας, όπου θα εξετάζονται ενδελεχώς οι ενστάσεις των συναδέλφων με σκοπό την αποκατάσταση των αδικιών και τη βελτίωση του ήδη προβληματικού συστήματος αξιολόγησης.

Επιμένουμε στην αξιολόγηση των 360ο έτσι ώστε οι υφιστάμενοι κάθε υπηρεσιακής μονάδας να αξιολογούν τον άμεσο προϊστάμενο.Ο όμιλος ΟΤΕ θα πρέπει να αποδείξει ότι εργάζεται συστηματικά για το εργασιακό «equality» και «diversity», για να γίνουμε στην πράξη «best workplace» εξελίσσοντας το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης.