ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Τα τελευταία χρόνια με αφορμή την πανδημία και τις ραγδαίες επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίον καλούμαστε να εργαστούμε, γινόμαστε όλοι μας δέκτες της άνευ όρων ανάπτυξης λογισμικού που βασικό στόχο έχει να αντικαταστήσει εργαζόμενους, παρά να τους διευκολύνει όπως προπαγανδίζεται, κυρίως στον κλάδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τεχνητή νοημοσύνη όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω νέων και εξελιγμένων προγραμμάτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εν τέλει έρχεται να αντικαταστήσει το αποτέλεσμα την ανθρώπινης εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο εκπρόσωποι της Διοίκησης της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μας παρουσίασαν το πλάνο συρρίκνωσης εργασιών έως το τέλος του 2025. Πιο αναλυτικά ενημερωθήκαμε για την πρόθεση της εταιρείας να θέσει σε λειτουργία νέο λογισμικό το οποίο βρίσκεται σε ανάπτυξη που θα αυτοματοποιήσει συγκεκριμένες εργασίες καθώς και για την κατάργηση εργασιών που είτε δεν εξυπηρετούν κάποια επιχειρησιακή σκοπιμότητα, είτε παύουν να υφίστανται λόγω της ανάπτυξης των ροών και των συστημάτων της εταιρίας με στόχο την εξυπηρέτηση σε πρώτο χρόνο. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω οι συνάδελφοι των οποίων το αντικείμενο θα συρρικνωθεί, καλούνται να μετακινηθούν σε υπηρεσίες front office.

Ο Σύλλογός μας εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις εν λόγω μεταβολές και κατέθεσε δέσμη προτάσεων που αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στο νέο τρόπο εργασίας για τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Πιο αναλυτικά ζητήσαμε:

  • Έγκαιρη ενημέρωση από τους εκπροσώπους της διοίκησης για το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων ανά υπηρεσιακή δομή, ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν μήνες πριν για τις αλλαγές που πρόκειται να επέλθουν.
  • Επαρκή εκπαίδευση και χρόνος προσαρμογής στα νέα αντικείμενα εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες δεξιότητες που έχουν αναπτύξει οι συνάδελφοι που εν τέλει θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες ακουστικού.
  • Διαφορετική αντιμετώπιση των συναδέλφων εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας τα οποία καθιστούν την εργασία τους στο ακουστικό πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη.
  • Σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών και εξεύρεση εναλλακτικών υπηρεσιακών δομών εκτός ακουστικού οι οποίες για την ώρα παρουσιάζουν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες ή αποδυναμώνονται λόγω αποχώρησης συναδέλφων (π.χ. παραιτήσεις – εσωτερικές μετακινήσεις).
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εγκαίρως και με μεταγενέστερη ημερομηνία αποχώρησης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας είναι αντίθετος σε οργανωτικές αλλαγές που σκοπό έχουν να πιέσουν τους συναδέλφους προς την εθελούσια και να αλλάξουν δομικά τον προσωπικό – οικογενειακό τους προγραμματισμό και θα προσπαθήσει μέσα από διάλογο με τους εκπροσώπους της εταιρείας για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης ώστε να διασφαλιστούν τα κεκτημένα μας και να οδηγηθούμε σε ομαλή – ανώδυνη μετάβαση στα νέα αντικείμενα και στο νέο τρόπο εργασίας.

Η δουλειά των συναδέλφων μας και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι αναντικατάστατη και έχει άμεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις των front office υπηρεσιών και στην εμπειρία πελάτη.

Οι αλλαγές απαιτούν διάλογο και συναίνεση.