ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COSMOTE E-VALUE

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COSMOTE E-VALUE

Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς που αφορούν την εργασία μας είναι η Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας. Κύρια αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η επισήμανση του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων που προκύπτουν και η υποβολή κατάλληλων προτάσεων στη διοίκηση της εταιρείας για την εξεύρεση λύσεων και για την αποφυγή ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.

Σε πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους του Ομίλου ΟΤΕ και της Cosmote e-Value τα μέλη της επιτροπής ανέδειξαν πλήθος προβλημάτων που έχουν ανακύψει  στους χώρους εργασίας. Πιο αναλυτικά:

Κτήριο Αχαρνών (Μεταλλικό) – Αττική
Επισημάνθηκε η απουσία σιτών στα παράθυρα του κτηρίου.  
Κτήριο Θεσσαλονίκης (Ερμού & Κ. Ντηλ)
Τονίσαμε πως απαιτείται να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στην αίθουσα διαλείμματος – ανάπαυσης για την αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκύψει.  
Κτήριο Ξάνθης
Επισημάνθηκαν φθορές που έχουν προκύψει στις υποδομές από τη χρόνια χρήση.  
Κτήρια Ν. Κόσμου και Δάφνης – Αττική
Αναφέρθηκαν οι ελλιπείς συνθήκες υγιεινής σε τμήματα του κτηρίου στο Ν. Κόσμο στην οδό Ηλία Ηλιού καθώς και η ανάγκη διενέργειας άσκησης εκκένωσης και στα τρία κτήρια σε Ν. Κόσμο και Δάφνη.
 
Κτήρια Ιεροσολύμων & Αθηνάς
Ζητήθηκε η δυνατότητα ρύθμισης της έντασης των κλιματιστικών και του φωτισμού ανάλογα τις καιρικές συνθήκες.
 

Οι εκπρόσωποι της Cosmote e-Value και του Ομίλου ΟΤΕ δεσμεύτηκαν να εξετάσουν ενδελεχώς τα ανωτέρω ζητήματα για την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης. Επιπλέον ενημερωθήκαμε για τη βούληση διενέργειας ενεργειών ευεξίας για τους εργαζόμενους σε όλες τις κτιριακές υποδομές.

Επιπλέον ενέργειες έγιναν εκ μέρους της επιτροπής προς το δήμο Μοσχάτο – Ταύρου για την απομάκρυνση συσσωρευμένου όγκου απορριμμάτων στην πίσω πύλη εισόδου στο κτιριακό συγκρότημα του Μοσχάτου στην Αττική.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν με κάποιο από τα μέλη της επιτροπής ή στο epitropi-ygeias-asfaleias@otenet.gr για ζητήματα πουν αφορούν την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COSMOTEE-VALUE